تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

خورشید گرفتگی

دسته بندی: ستارگان،
1490 بازدید

خورشید گرفتگی

خورشید گرفتگی یا کسوف وقتی رخ می‌دهد که مرکز زمین ، ماه نو و خورشید در یک خط واقع شوند؛ به عبارت دیگر ماه ضمن گردش انتقالی خود، به دور زمین در مقابل خورشید قرار میگیرد و از رسیدن نور آن به ما جلوگیری به عمل می اورد. بسته به موقعیت قرار گرفتن ماه در هنگام گرفتگی، ممکن است کسوف کامل یا حلقوی باشد.

پیشینیان کسوف را نشانه پایان کار دنیا می انگاشتند و در آیین های مختلف مراسمی خاص برای رفع آن برگزار می نمودند.

موقعی که خورشید گرفتگی اتفاق می افتد (به ویژه خورشید گرفتگی کامل)، تاریکی غیرطبیعی فضای آسمان را در برمیگیرد، دما پایین می آید و در هنگام روز ستارگان و بعضی از سیارات آسمان را همچون شب می توان دید. هنگامی که کسوف کامل باشد، فقط چند دقیقه طول می کشد و در نوار باریکی از زمین برای ساکنان قابل دیدن است. بنابراین احتمال دیدار آن در سرزمینی که اقامت داریم کم و حدود یک بار در هر 360 سال است. لذا جویندگان کسوف برای دیدار گرفتگی های کامل اغلب به نوار باریکی مسافرت میکنند که این نوع گرفتگی در آن نوار روی دهد


ادامه مطلب
0 نظر
7 اردیبهشت 1393
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

پیدایش منظومه شمسی

دسته بندی: منظومه ها،
334 بازدید

پیدایش منظومه شمسی

با مطالعۀ شهاب‌‌‌سنگ‌‌‌های به‌‌‌جا مانده از اوایل منظومه شمسی، تصور بر این است که خورشید و سیارات حدود ۴/۶ ملیارد سال قبل، از آنچه ابر مولکولی عظیم نامیده می‌‌‌شود، به‌‌‌وجود آمدند. گاز و غبار تشکیل دهندۀ این ابر طی ملیاردها سال، در فرآیندی از تبدیل هیدروژن و هلیوم اولیۀ درون ستارگان به عناصر سنگین‌‌‌تر، ایجاد شده بود؛ عناصری که نهایتاً و در آخر عمر ستارگان به فضا پرتاب می‌‌‌شود.


تصویر خیالی از قرص پیش‌سیاره‌ای

کیهان‌‌‌زایی (Cosmogony ) شاخه‌‌‌ای از ستاره شناسی است که به مطالعه‌‌‌ی چگونگی پیدایش منظومه شمسی می‌‌‌پردازد. مراحل آغازین فرایندهای تشکیل سیارات، ارتباط تنگاتنگی با تشکیل ستاره دارد. منظومه شمسی دارای ویژگی‌‌‌های کاملاً متمایزی است که باید در هر نظریه‌‌‌‌‌‌ی جدی کیهان‌‌‌زایی مورد توجه قرار گیرد. این ویژگی‌‌‌ها عبارت‌‌‌اند از:

-        مدار سیاره‌‌‌ها تقریباً در یک صفحه قرار داشته، موازی با استوای خورشیدی است.

-        مدارها نسبتاً دایره‌‌‌ای است.

-        سیارات در جهت خلاف عقربه‌‌‌‌‌‌ ساعت، دور خورشید در گردش‌‌‌ هستند؛ و خورشید نیز در همین جهت دور خود می‌‌‌چرخد.

-        سیاره‌‌‌ها نیز در جهت خلاف عقربه‌‌‌ی ساعت، دور محور خود می‌‌‌چرخند (به‌‌‌استثنای زهره، اورانوس و سیاره‌‌‌ی کوتوله پلوتون).

-        فاصله‌‌‌ی سیارات به‌‌‌صورت تقریبی از قانون تجربی تیتوس-بده پیروی می‌‌‌کند؛ به عبارت دیگر:

a=0.4 + 0.3 * 2n

که در آن، نیم‌‌‌قطر بزرگ a بر حسب AU بیان می‌‌‌شود.


ادامه مطلب
0 نظر
14 مرداد 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

اقمار منظومه شمسی

دسته بندی: اقمار،
397 بازدید

اقمار منظومه شمسی

اروپا

قمر اروپا که با شعاع 1525 کیلومتر کوچکترین قمر گالیله ای بشمار می آید.بین آِیو و گانیمد واقع شده است.چگالی این قمر که از نظر اندازه و جرم تقریبا با ماه برابر است، حدود 103ₓ 3.3 کیلوگرم در متر مکعب است و با نسبت بازتاب 0/64 بهترین منعکس کننده اقمار گالیله ای محسوب می گردد.

فضاناو ویجر1 از 732.230 کیلومتری قمر مزبور به ان نزدیک تر نگردید و به همین دلیل تصویر های آن در مقایسه با تصاویر دیگر اقمار گالیله ای از وضوح کمتری برخوردار است.عکس های مزبور روی هم رفته نشان می دهد که قمر اروپا شباهتی با قمر آیو ندارد و سطح ان تقریبا سفید و هموار است و نشانه ای از اتشفشان و گود های شهابی در آن دیده نمی شوند.ویجر2 به اروپا نزدیکتر شد و تصاویر خوب و روشنی از فاصله 204.030 کیلومتری از آن به زمین مخابره نمود. در عکس های مزبور خط های تاریک و روشنی که یکدیگر را قطع می کنند به چشم می خورد که عرضشان به حدود 40 کیلومتر و طول آن ها به هزاران کیلومتر می رسد.خطوط مزبور بوسیله شیار های کوتاه تری به عرض 10 کیلومتر قطع می گردند.

پوسته هموار و تقریبا صاف اروپا این تصور را ایجاد می کند که سطح قمر مزبور را پوسته ای از یخ به ستبرای حدود 100 کیلومتر فرا گرفته و یا پستی های آن را آب یخ بسته ای پوشانده و ظاهرا نا همواری ها را مخفی ساخته است.


ادامه مطلب
0 نظر
28 فروردین 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات