تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

سيستم‌هاي هشداردهنده در تحليل‌گرهاي هماتولوژي

879 بازدید

سيستم‌هاي هشداردهنده در تحليل‌گرهاي هماتولوژي

تحليل‌گرهاي هماتولوژي كه هم‌اكنون در آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي به‌كار گرفته مي‌شود و تنوع آنها متجاوز از 40 گونه مختلف است، توانايي سنجش‌هاي مختلف و از جمله شمارش افتراقي لكوسيت‌ها را داراست. با وجود آنكه اندازه‌گيري‌هاي كمي انجام شده توسط اين دستگاه‌ها عموماً صحيح و دقيق است، اندازه‌گيري‌هاي كيفي (مورفولوژيك) آنها ممكن است از دستگاهي به دستگاه ديگر متفاوت باشد.

اين دستگاه‌ها توانايي ارزيابي سلول‌هاي غيرطبيعي خون را نداشته و لازم است به هنگام حضور اين سلول‌ها، نمونه‌ها به روش ميكروسكوپي بررسي شود. در حقيقت براي تحليل‌گرهاي هماتولوژي دو وظيفه اساسي را مي‌توان در نظر گرفت: نخست شمارش تام و افتراقي سلول‌هاي خوني (بررسي كمي و كيفي نمونه‌ها)، در نمونه‌هايي كه مشكل پاتولوژيك خاصي ندارد. دومين وظيفه اين دستگاه‌ها آگاه كردن شخص اپراتور نسبت به نمونه‌هايي كه داراي مشكل پاتولوژيك خاصي است به‌طوري كه ارزيابي آنها از طريق معيارهاي تعيين شده جهت تحليل‌گر امكان‌پذير نيست. اين امر از طريق اعلام يك‌سري علايم هشداردهنده يا Flagها در برگه پاسخ بيماران انجام مي‌گيرد.


ادامه مطلب
0 نظر
30 فروردین 1389
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات