تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

آزمایش‌های کومبز مستقیم و غیرمستقیم

5117 بازدید

آزمایش‌های کومبز مستقیم و غیرمستقیم

در سال 1945 کومبز، مورانت و رایس آزمایشی را شرح دادند که توانایی شناسایی آنتی‌بادی‌های غیر آگلوتینه کننده در سرم و بر سطح گلبول‌های قرمز را داشت و به نام آزمایش کومبز متداول گردید.

آزمایش کومبز مستقیم حساس شدن یا آغشته شدن گلبول‌های قرمز با ایمونوگلوبولین و یا اجزای کمپلمان و یا هر دو را در گردش خون نشان می‌دهد.

برای شناسایی گلبول‌های قرمز آلوده به IgG و اجزای کمپلمان به ویژه C3d احتیاج به آنتی هیومن گلوبولین (AHG) با ویژگی آنتی IgG و آنتی C3d است که به آن آنتی هیومن گلوبولین گسترده طیف یا پلی اسپسفیک گویند.

گفتنی است که در غالب موارد جزء C3d تنها ردپای کمپلمان روی گلبول قرمز است و از اینرو ویژگی آنتی C3d در آنتی هیومن گلوبولین برای آزمایش کومبز مستقیم ضروری است. مثبت شدن کومبز مستقیم در صورتی به مفهوم همولیز و کم‌خونی همولیتیک است که با کاهش هموگلوبین، افزایش رتیکولوسیت، گلبول‌های پلی کروماژی در خون محیطی، کاهش هاپتوگلوبین و افزایش بیلی‌روبین همراه باشد و همیشه مثبت شدن آزمون کومبز مستقیم بیانگر همولیز
نيست.


ادامه مطلب
0 نظر
14 شهریور 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات