تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

زندگينامه علمی دكتر محمد رضا نوری دلوئی

1583 بازدید

زندگينامه علمی دكتر محمد رضا نوری دلوئی

 (دكترای ژنتيك مولكولی پزشكی) 

دكتر محمد رضا نوری دلوئی استاد پايه 26 دانشگاه علوم پزشكی تهران در20 بهمن سال 1328 در يكی از روستاهای گناباد بنام "دلوئی" و در خانواده ای كشاورز چشم به جهان گشود. دوران دبستان را همان جا سپری كرد. در طی دوران تحصيل همواره با كسب رتبه نخست، دانش آموزی ممتاز بود، البته در كنار درس به فعاليتهای ديگری هم می پرداخت. از جمله به مرحوم پدرش در كارهای كشاورزی و دامداری كمك می كرد و همواره سعی داشت روی پای خود بايستد. بطور نمونه در دوران تحصيل (دبستان و دبيرستان) به برخی از همكلاسی های خود درس می داد كه هم برايش يك سرگرمی جدی بود و هم دستمزد مختصری دريافت می كرد و تشويق نيز می شد. اين روند در ادامه تحصيلات دانشگاهی (در داخل و خارج) نيز ادامه داشت.

دكتر نوری دلوئی تحصيلات ابتدائی را در دبستان شيبانی واقع در روستای دلوئی در سال 1341 به پايان رساند و در سال 1347 ديپلم خود را در رشته ی طبيعی (علوم تجربی) با كسب رتبه ی نخست در دبيرستان نا صر خسرو گناباد اخذ كرد. سپس به دانشكده علوم دانشگاه تهران در مقطع ليسانس زيست شناسی وارد شد. در آن زمان برای او فرصتهای ديگری هم در رشته هائی كه در آن زمان جاذبه بيشتری داشت، موجود بود اما علاقه به جستجو و پژوهش در مسائل زيست شناسی بويژه ژنتيك موجب شد تا به اين رشته بپردازد.

پس از اخذ مدرك ليسانس، با اخذ رتبه نخست كنكور فوق ليسانس شاخه ی راديو بيولوژی و ژنتيك، وارد مركز تحقيقات بيو فيزيك و بيوشيمی (IBB) دانشگاه تهران شد. مركزی كه در آن زمان از جايگاه بسيار بالائی در علوم سلولی و مولكولی روز برخوردار بود. پس از حدود سه سال تحصيل در مقطع كارشناسی ارشد و كسب رتبه نخست، با استفاده از بورسی كه به وی تعلق می گرفت برای ادامه تحصيل به خارج از كشور رفت.

دكتر نوری دلوئی در همان سال نخست تحصيل در رشته زيست شناسی دانشگاه تهران با پيگيری های دشوار چندين ساله و مستمر خود سرانجام در سال 1351، مسئولين وقت گروه زيست شناسی و دانشكده علوم دانشگاه تهران رامتقاعد كرد كه پژوهش روی زعفران ايران به دليل اولويت داشتن (ارزش اقتصادی قابل توجه) آغاز شود. بدين منظور نامبرده در چندين نوبت بنه های زعفران مزروعی را از زادگاه خود گناباد (بويژه روستای دلوئی) در فصل مناسب به تهران انتقال داد، با كمك مستقيم مرحوم پدر خود در مزرعه ی 78 هكتاری دانشكده علوم دانشگاه تهران (واقع در كرج) ، قم ، پرديس اصلی دانشگاه تهران و گلخانه های پژوهشی در محل IBB دانشگاه تهران كه در حال تاسيس بود، كاشت و خود، سرانجام در سال 1354 نخستين پايان نامه های پژوهشی كارشناسی ارشد را با عنوان "مطالعه ی سيتو ژنتيكی عفران (Crocas Sativus) و بررسی امكان كاشت آن در مناطق غير از جنوب استان خراسان" را با موفقيت چشمگير گذراند.

دكتر نوری دلوئی در حوالی سال 1354 از ميان 20 مركز دانشگاهی در اروپا و آمريكا كه به نامبرده پذيرش داده بودند، به دانشگاه ايالتی ميشيگان آمريكا رفت وحدود 6 سال بطور تمام وقت به تحصيل پرداخت و در تير ماه 1360 با دريافت دكترای تخصصی (Ph.D) در رشته ی ژنتيك مولكولی پزشكی به كشور بازگشت. وی از سال 1360 تاكنون با استفاده وسيع و مستمر از روشها و فنون روزآمد مهندسی ژنتيك و ژنتيك مولكولی در بيماريهای بسيار مهم ارثی و سرطان، از جنبه های نظری و علمی توفيق انجام پژوهش های گسترده داشته است، و نيز در دوره های متعدد پيشرفته تخصصی و در مراكز پيشرفته علمی جهان شركت داشته است. تخصص های تكميلی وی بيماريهای ارثی ، مهندسی ژنتيك و سرطان می باشد.

دكتر نوری دلوئی تقريبا همزمان با تولد دانش و فن مهندسی ژنتيك و بيو تكنولوژی مولكولی، وارد دانشگاه ايالتی ميشيگان شد و با بهره گيری از اين حسن تصادف، همراه با آموزش، با استفاده از روش های قدرتمند مهندسی ژنتيك، پژوهش های وسيع و عميقی را بويژه در زمينه های مكانيسم مولكولی پيدايش سرطان انجام داد كه به دستاورد ها و كشفيات بسيار مهمی منجر گرديد كه بخشی از آن در مجله ی Nature به چاپ رسيد.

علاقه فراوان به اين پژوهش ها و عشق خدمت به كشور، اين پرسش را برای دكتر پيش آورد كه چرا ما در ايران چنين كارهايی نكنيم؟ سال 1360 و همزمان با ورود به كشور اين ايده را در ايران بطور جدی و مستمر، طرح و پيگيري كرد. شش سال پيگيری فوق العاده دشوار، تنها، اما خستگی نشناس، بی وقفه و عاشقانه گذشت. از موارد بسيار نادر كه بگذريم، در تمام اين مدت، پيشنهاد و پيگيری های همه جانبه وی ، از سوی مسئولان مربوطه مورد استقبال قرار نمی گرفت. نامبرده سر انجام با استعانت خداوند سبحان در سال 1366 توفيق يافت مركز ملی تحقيقات مهندسی ژنتيك و تكنولوژی زيستی (پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيك و فناوری زيستی) را تاسيس كند.مركزی كه انديشه ی نخستين آن در سال 1355 و در كشور آمريكا در ذهن او شكل گرفت، ودر پی تاسيس آن، اين رويای شيرين و دلچسب ديرين به واقعيت پيوست.دكتر تا بهمن ماه 1372 مسئوليت اداره اين مركز را نيز بر عهده داشت. وی در همان اوايل تاسيس مركز، بيش از 22 نفر را به عنوان بورسيه های مركز در مقطع PhD به كشور هايی مانند كانادا، ژاپن، بلژيك، سوئد و انگليس اعزام كرد تا هسته ی اوليه ی پژوهشگران و متخصصان واجد شرايط مركز فراهم آيد. وی همزمان با همكاری چند مؤسسه ی پژوهشی و آموزشی كشور، دوره ی دكترای فراورده های بيو لوژيك را در كشور تاسيس كرد تا از اين طريق نيز بخشی از نيرو های ضروری و مورد نياز كشور تربيت شود. در سال های نخست تاسيس دانشگاه تربيت مدرس ، در سال 1362، دكتر نوری دلوئی فعاليتی را نيز در آنجا آغاز كرد و با تاسيس گروه ژنتيك، شرايط برای تربيت نيروی مفيد در رشته ژنتيك فراهم آمد.نامبرده دهها دانشجوی فوق ليسانس در رشته ژنتيك تربيت كرد كه بسياری از آنها، پس از دريافت درجه دكترای از داخل و بويژه خارج از كشور، و كسب موفقيت های قابل توجه هم اينك در دانشگاهها و مراكز پژوهشی كشور به فعاليت مشغولند.ايشان برای حدود 14 سال، مديريت اين گروه را نيز بر عهده داشت. دكتر در سال های 63-62 با كمك وزارت آموزش و پرورش، برای نخستين بار در كشور تاسيس  و انتشار مجله ای را بنام رشد آموزش زيست شناسی آغاز كرد و بيش از 13 سال سر دبيری آن را نيز بر عهده داشت. تاسيس مجله ی بين المللی علوم پايه جمهوری اسلامی ايران در سال 1366، فعاليت مهم ديگر دكتر نوری دلوئی است كه همچنان مدير مسئول و سر دبيری آن را نيز بر عهده دارد. اين نشريه كه در ISI نيز نمايه می شود، پژوهش های علوم پايه را كه برای نخستين بار در كشور انجام می شود، به زبان انگليسی منتشر می كند. در اين نشريه ی بين المللی، مقاله ها ی فراوانی از پژوهشگران ودانشمندان بسياری از كشورهای جهان چاپ شده است كه همچنان ادامه دارد. از جمله از مرحوم پروفسورعبدالسلام دانشمند مسلمان و برنده جايزه نوبل فيزيك (سال 1969) نيز مقاله ای چاپ شده است، همچنين نامبرده در سال 1377 و پس از نزديك به دو دهه پيگيری مستمر، توفيق بدست آورد كه با حمايت وقت دانشگاه، گروه ژنتيك پزشكی را در دانشكده دانشگاه علوم پزشكی تهران، ايجاد كند. ايشان مديريت اين گروه را نيز تا سال 1382 بر عهده داشتند.

عضويت در شورای پژوهش های كشور، شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشكی كشور، معاون دانشگاه تهران، رئيس دانشكده علوم دانشگاه تهران و معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشكی ايران، و عضو هيئت مؤسس و عضو هيئت مديره ی انجمن زيست شناسی ايران و سر دبيری نشريه ی علمی پژوهشی اين انجمن، ار آغار تاسيس برای مدت 10 سال، عضويت در مجله ی علمی پژوهشی بيو تكنولوژی ايران ،دبيری كميته ی پيشگيری تشخيص و درمان بيماريهای ژنتيكی كشور، عضويت در شورای سياستگذاری و هماهنگی زيست فناوری پزشكی كشور، عضو و نماينده ی هيئت مؤسس انجمن علمی ژنتيك پزشكی ايران، از جمله مسئوليت های گذشته ايشان بوده است.

نامبرده در هيئت های تحريريه ی نشريه های متعدد علمی پژوهشی مانند: نشريه بين المللی پزشكی جمهوری اسلامی ايران، Acta Medica Iranica، طب و تزكيه، نشريه علمی پژوهشی زيست شناسی ايران (وابسته به انجمن زيست شناسی ايران) و فصلنامه انگليسی علمی پژوهشی شنوائی سنجی عضويت دارد. همچنين ايشان عضو و دبير بورد ژنتيك كشور بوده، و در كميته ی برنامه ريزی علوم زيستی كشور، كميته ی كشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشكی، كميته ی علمی المپياد زيست شناسی دانشجوئی كشور، هيئت مديره ی انجمن ژنتيك پزشكی كشور، هيئت امنای انستيتو پاستور ايران و...

دكتر نوری دلوئی از محضر بسياری از اساتيد برجسته خارجی بويژه جيمز واتسون ، كربس ، راتمن ، رابينز ، كانگ ، كارلسون و اشنايدر كه عموما شهرت جهانی دارند ، كسب فيض نموده است. همچنين اساتيد دكتر پروفسور كانگ (استاد راهنمای پايان نامه ی دكترای نامبرده) ، پروفسور مايكل بيشاب و پروفسور ورموس در سال 1989 جايزه ی نوبل گرفتند. دكتر اساتيد و همكاران بسيار برجسته ی ديگری هم داشته است مانند پروفسور هووارد تمين كه در سال 1974 آنزيم Reverse Transcriptase را كشف كرد و همراه با آقای ديويد بالتيمور در سال 1978 جايزه نوبل گرفتند.

همچنين با پروفسور فالسكی ، رئيس مركز بين المللی مهندسی ژنتيك و بيو تكنولوژی واقع در تريست ايتاليا ، پروفسور تی واری ، رئيس سابق مر كز بين المللی مهندسی ژنتيك و بيو تكنولوژی در دهلی نو (هند) ، پروفسور برمك از برجستگان جهانی ودانشمند معروف مركز تحقيقات مرمره در تركيه ، پروفسور مر و پروفسور فيلد در انگلستان و شمار ديگری از دانشمندان برجسته ، همكاری های علمی و پژوهشی داشته و دارد.

دكتر نوری دلوئی توفيق كسب فيض از محضر بسياری از اساتيد بزرگوار ايرانی را در دوران هفت سال تحصيل در دانشگاه تهران داشته است كه بيش از همه بايد از روان شاد استاد فرزانه ، جناب آقای دكتر عبدالله شيبانی پدر فيزيولوژی ايران ياد كرد. شركت در بيش از يكصد گرد همايی ، كنفرانس و كارگاه های پيشرفته ی علمی- پژوهشی ملی ، منطقه ای و بين المللی از آغاز تاكنون ، داشتن بيش از 21 مورد نوآوری و تاسيسات علمی- پژوهشی و علمی آموزشی و فرهنگی در سطح ملی و دريافت بيش از 20 مورد تقدير نامه در اين موارد، عضويت در بيش از 56 انجمن علمی ، اجتماعی و فر هنگی و هيئت های تحريريه مجلات تخصصی از سال 1360 به بعد ، عضو هيئت مؤسس سياستگذاری و برنامه ريزی دوره ها و رشته های فراوان در علوم زيستی و در مقطع كارشناسی ارشد و دكترا از آغاز تا كنون ، مؤسس شمار زيادی آزمايشگاه های پژوهشی و آموزشی- تخصصی در زمينه های مختلف علوم سلولی و مولكولی بويژه مهندسی ژنتيك و ژنتيك مولكولی ، تدريس بيش از 35 درس مختلف در مقاطع مختلف كاردانی تا دكترا مانند: ژنتيك پزشكی و انسانی ، بيماريهای ارثی و مشاوره ژنتيكی ، ژنتيك مولكولی پيشرفته ، مهندسی ژنتيك و بيوتكنولوژی مولكولی ، ژنتيك سرطان ، انكوژن ها ، ژنتيك جمعيت ، ژنتيك رفتاری ، مبنای ژنتيك و تازه هايی از ژنتيك. در بسياری از دانشگاه های كشور و بويژه در دهه 60 به دليل ضرورت ، نياز مبرم و فقدان اساتيد در زمينه های مختلف ژنتيك و در دانشگاه های كشور ، دبيران محترم زيست شناسی آموزش و پرورش (و نيز دانشجويان خارج از كشور) و به بيش از 33500 دانشجو ، استاد راهنمای بيش از 22 دانشجو و استاد مشاور بيش از 41 دانشجو در مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا (PhD) ، ارايه دهها سخنرانی علمی- پژوهشی تفصيلی و جامع بويژه در زمينه های مهندسی ژنتيك ، تكنولوژی زيستی ، ژن درمانی ، ژنتيك سرطان ، پزشكی مولكولی ، سلول بنيادی و دستاوردهای طرح بين المللی ژنوم انسانی ، در شمار زيادی از دانشگاه های كشور از ديگر فعاليت ها و دستاورد های علمی ، آموزشی و فرهنگی دكتر محمد رضا نوری دلوئی محسوب می گردد.

از دكتر نوری دلوئی كتاب های متعددی مانند فرهنگ مهندسی ژنتيك ، آموزش بيو تكنولوژی 38 در مدارس (سند 39 يونسكو) انتشار يافته است كه كتاب بيوتكنولوژی مولكولی كه همراه با دو تن از همكاران او ترجمه و انتشار يافته است ، برنده بهترين كتاب سال 1373 كشور گرديده است. نيز در چندين طرح ملی و منطقه ای شركت داشته و جوايزی نيز از جمله از جشنواره بين المللی خوارزمی در بهمن ماه 1374 دريافت كرده است.دكتر نوری دلوئی مجری و همكار اصلی بيش از 36 طرح پژوهشی در سطح ملی ، منطقه ای و بين المللی بوده است. نامبرده هم اكنون با همكاری برخی از متخصصان ديگر ، طرح های پژوهشی متعددی را در دست انجام دارد كه يكی از آنها شناسائی جهش های ژن آنزيم G6PD كشور است كه به پيشرفت های قابل ملاحظه ای دست يافته است و در چندين سمينار ارايه و در نشريات معتبر به چاپ رسيده است. بررسی مولكولی و تعيين نقش siRNA در مسير ژن درمانی مبتلايان به اسكيزوفرنی ، نمونه ديگری از طرح های ملی پژوهشی ايشان در حال حاضر است. از دكتر نوری دلوئی تاكنون 67 مقاله ی علمی پژوهشی در نشريات معتبر داخلی و خارجی چاپ شده است. بعلاوه در كنفرانس ها و همايش های علمی پژوهشی داخلی و بين المللی بيش از 94 مقاله با اكثريت بسيار بالايی از آنها در شكل سخنرانی ، پذيرفته و ارائه شده است.

   منبع:

             كتاب جامع كنكور زيست شناسی

         از سری كتاب های خانه زيست شناسی كشور

                  چاپ سال 1385


حمایت از سایت

هدف از راه اندازی این سایت بالا بردن سطح آگاهی و اطلاعات علمی و عمومی و همچنین ارائه مطالب جامع و کامل در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، نجوم و ... به شما عزیزان می باشد. از آنجایی که اداره و پایداری سایت ملزم به پرداخت هزینه می باشد بنابراین احتیاج به پشتیبانی و حمایت شما داریم. در صورت تمایل از "اینجا" به تلسمیک کمک کنید.
با تشکر فراوان - مدیریت پایگاه علمی فرهنگی تلسمیک

تبلیغات

تبلیغات

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه می شود:

درباره این مطلب (0) نظر ارسال شده است. شما هم نظری ارسال کنید:
نام شما:
رايانامه*:
تارنما:
کد تاييد*:
ارسال نظر به صورت خصوصي - نظرات خصوصي نمايش داده نخواهند شد.

به چند نکته در ارسال نظر توجه کنيد:
لطفاً نظرات غير مرتبط با اين مطلب را اينجا ارسال نکنيد.
رايانامه شما منتشر نخواهد شد.
برای مشاهده تارنما نظردهنده روی نام کلیک کنید.
نظرات شما پس از تاييد مديريت نمايش داده خواهد شد.

تبلیغات