تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

چند آزمایش ساده به وسیله میکروسکوپ نوری

11570 بازدید

چند آزمایش ساده به وسیله میکروسکوپ نوری

آزمايش شماره1: تهيه لام مرطوب و مطالعه آب بركه

وسايل و مواد لازم: لام- لامل- سوزن و چند قطره آب بركه و يك ميكروسكوپ آزمايشگاهي

روش انجام آزمایش: در كارهاي آزمايشگاهي، تعدادي زيادي از مشاهدات شما با ميكروسكوپ روي موجودات زنده يا روي بافت ها يا قسمت هايي از موجودات صورت مي گيرد كه مي خواهيد زنده نگهداريد. خشك شدن، شكل آنها را بسيار تغيير مي دهد، البته تأثير مرگ روي مطالعه حركات موجودات، نياز به يادآوري ندارد.

براي مطالعه مواد زنده، بايستي لام هاي مرطوب تهيه كنيد. براي تهيه لام مرطوب،‌ ابتدا يك لام و لامل تميز برداري، (لامل بسيار نازك است به طوري كه مي توان عدسي شيئي را تا آن جا كه ممكن باشد، نزديك نمونه ها آورد.) با استفاده از يك قطره چكان يك قطره آب بركه را در مركز لام بگذاريد. لام را بايد به طريق زير روي قطره آب گذاشت:

يك طرف لامل را پايين بياوريد تا جايي كه با يك طرف قطره با زاويه 45 درجه، تماس بيابد. پس از اينكه آب در طول لبه لامل گسترده شد، با احتياط در حالي كه لبه آزاد را با يك سوزن تشريح يا نوك مدادتان گرفته ايد، پايين بياوريد. چنانچه اين عمل به دقت انجام گيرد، مانع تجمع حباب هاي هوا در زير لامل مي شود (حباب هاي هوا كه مانع مطالعه دقيق مي شوند، از اشياء ديگر توسط شكل يكنواخت گرد و محيط خيلي تيره اي كه دارند، قابل تشخيص هستند) زيادي آب در لبه هاي لامل را مي توان با قرار دادن يك قطعه كاغذ آب خشك كن يا كاغذ صافي با احتیاط از لبه لامل، جذب كرد. معهذا چنانچه لام تهيه شده شما در ضمن مطالعه شروع به خشك شدن كند، يك قطره آب به لبه لامل، اضافه كنيد (شكل شماره1 روش تهيه لام مرطوب را نشان مي دهد) با بزرگنمايي ضعيف ميكروسكوپ و نور كم، يك مطالعه كلي از قطره آب بركه به عمل بياوريد. هر قدر كه مي توانيد ، موجودات را مشخص كنيد. به دقت تفاوت هاي ساختماني و سبك حركت آنها را مطالعه كنيد. اشكالي كه در شکل شماره2 براي شما ترسيم شده، مي توانند به تشخيص آنچه مي بينيد كمك كنند.

لام هاي مرطوب ديگري با گرفتن نمونه از قسمت هاي مختلف ظرف آب بركه، تهيه كنيد. براي دور انداختن لامي كه هيچ موجود ذره بيني ندارد، عجله نكنيد. يك بررسي دقيق لام معمول براي يافتن موجودات، ضروري است.

اغلب موجودات در لبه لامل اجتماع مي كنند.

براي تشخيص موجودات كوچكتر ممكن است استفاده از بزرگنمايي قوي تر، ضروري باشد (به شكل شماره2 توجه كنيد).

هنگامي كه كارتان تمام شد، تمام لام ها، لام هاي  كه استفاده كرده ايد را شسته، تميز و خشك كنيد، عدسي هاي ميكروسكوپ را با كاغذ عدسي پاك كرده، صفحه ميكروسكوپ را تميز نموده و آن را به داخل جعبه، برگردانيد.


  

شکل1 - تهیه لام مرطوب
 

 

شکل2- تک سلولی هایی که معمولا در آب برکه یافت می شوند.


آزمايش شماره 2: مشاهده موجودات ميكروسكوپ موجود در آب يونجه

وسايل و مواد لازم: ظرف شيشه اي به حجم 2 ليتر - يك مقدار علف يا يونجه خشك - يك سوزن خياطي بزرگ - يك لام ميكروسكوپ و لامل - يك بر چسب كه يك طرفش چسب داشته باشد. يك قطره چكان طبي و يك ميكروسكوپ آزمايشگاهي.

روش انجام آزمایش: ظرف شيشه اي را تقريباً پر از آب كنيد. اگر بتوان آب را از يك رود يا درياچه بگيريد ( يا مثل آب بركه در آزمايش قبل) مي توانيد مثل آزمايش قبل، بقيه مراحل را فوراً دنبال كنيد. اگر آب را از شير آب بر مي داريد، بگذاريد شيشه 3 روز بدون در پوش بماند، تا گازهاي اضافي آن، احتمالاً در آب حل شده اند، خارج شوند. بر چسب را در بيرون ظرف شيشه اي موازي سطح آب قرار دهيد،  تا اگر لازم بود،‌ آب بيشتري به آن اضافه كنيد، فقط آب را (كه مثل آبي كه در ظرف اصلي قرار دارد،‌ مدتي ثابت نگاه داشته ايد) به آن اضافه كنيد. يونجه يا علف خشك را خرد كنيد و در آبي كه در ظرف شيشه اي است، بريزيد. بعد ظرف را در محل روشني قرار دهيد ولي نه در معرض تابش مستقيم نور آفتاب. پس از سه الي چهار روز، متوجه كف در سطح ‌آب و بويي نامطبوع خواهيد شد. اين كف از ميليون ها باكتري، تشكيل شده است.

سر قطره چكان طبي خود را به زير كف ببريد و مقداري آب شفاف را بيرون بكشيد. يك قطره از اين آب را روي لام شيشه اي بريزيد. با استفاده از سوزن، مقدار كمي از كف (آنقدر كه فقط سر سوزن را بپوشاند) را برداريد و سوزن را به قطره آبي كه روي لام است،‌ بزنيد. لام را بر روي قطره بگذاريد. تصوير را ميزان كنيد و براي پيدا كردن باكتري در ميدان ديد ميكروسكوپ، آينه را در جهات مختلف، حركت دهيد. اگر چيزي به جز يك لكه تيره اي از يك ماده نديديد، يعني اينكه مقدار زيادي از كف را بر روي لام گذاشته ايد. لام جديدي درست كنيد و كفي به اندازه  مقدار قبلي برداريد.

در كوشش جهت يافتن باكتري، ‌نور، عامل مهمي است.

در شكل شماره3 موجوداتي هستند كه ممكن است در زير ميكروسكوپ مشاهده نماييد.


 

شکل3- موجودات میکروسکوپی متعددی در یونجه خیس شده رشد می کنند. در تصویر کولپودا، باسیل یونجه و والواکس در اندازه هایی بسیار بزرگتر از اندازه حقیقی خودشان نشان داده شده است.


آزمايش شماره 3: مشاهده سلول هاي گياهي (سلول هاي پوست پياز)

وسايل و مواد لازم: يك پنس - يك قيچي - يك قطره چكان - يك پياز - يك لام شيشه اي - يك لامل - يد يا رنگ آبي متيليك

روش انجام آزمایش: دو يا سه لايه پياز را پوست بكنيد. لايه سوم را با انگشتانتان فشار دهيد و بكشيد. در قسمت خارجي اين لايه، پوست شفافي به نازكي كاغذ زرورق خواهيد ديد. مربي به ضلع 6 سانتي متر با قيچي از‌ آن جدا كنيد. مربع را در يك قطره آب بر روي آب لام شيشه اي بگذاريد. لامل را بر روي قطعه پوست، قرار دهيد.

يا براي تهيه يك لام مرطوب از پوست پياز، مي توانيد مانند مراحل شكل شماره4 عمل نماييد.

اينك لام شيشه اي را بر روي ميدان ديد ميكروسكوپ، درست زير عدسي بگذاريد. پيچ هاي تنظيم كننده را آنقدر بپيچانيد تا عدسي پاييني در فاصله بسيار كمي از شيشه رويي (لامل) قرار بگيرد. در حالي كه با دقت از بالا به داخل عدسي چشمي ميكروسكوپ نگاه مي كنيد: پيچ ها را به آرامي در جهت مخالف يكديگر بپيچانيد تا تصوير، ميزان شود. در اين حال، مي توانيد سلول هاي تشكيل دهنده پوست پياز را ببينيد.


 

شکل4- روش مطالعه سلول های زنده پیاز


براي ديدن اجزاي سلول به طور واضح، مي توانيد نمونه را رنگ آميزي كنيد به اين صورت كه: با استفاده از قطره چكان، قطره اي محلول يد يا رنگ آبي متيليك را روي لام و در كنار لامل، بريزيد. يد يا رنگ آبي متيليك به زير لامل نفوذ خواهد كرد و قطعه پوست را رنگي مي كند. براي سرعت بخشيدن به نفوذ رنگ به زير لامل، مي توانيد پس از ريختن رنگ كنار لامل، از طرف مقابل ، در كنار لامل، يك كاغذ صافي قرار دهيد تا آب زير لامل را به خود جذب كند. به اين ترتيب، رنگ نيز از طرف مقابل كاغذ صافي، به زير لامل وارد خواهد شد.

به شكل شماره5 توجه كنيد. مي بينيد كه سلول ها مانند آجرهاي ديوار در كنار هم جاي گرفته اند و هيچ فضاي خالي بين آنها وجود ندارد و احتمالاً مي توانيد دو خطي كه هر سلول را احاطه كرده است، ببينيد. خط بيروني كه نسبتاً كلفت تر است، همان دايره سلولي است كه فقط گياهان آن را دارند، خط داخلي، غشاء سلول است و  همان پوششي است كه هر سلولي را احاطه مي كند. درون غشاء سلولي ماده كم رنگي وجود دارد كه پروتوپلاسم می باشد. تقريباً در وسط پروتوپلاسم، نقطه تيره اي را مي بينيد كه هسته سلول است.


 

شکل5- سلولهای رنگ شده پوست پیاز، آنطور که در زیر  میکروسکوپ بنظر می آید.


آزمايش شماره 4: مشاهده سلول هاي جانوري (سلول هاي روپوست انسان)

وسايل و مواد لازم: يك عدد لام - يك عدد لامل - يك عدد خلال دندان - رنگ يد يا آبلي متيلن.

روش انجام آزمایش: اختصاص سلول گياهي نمونه، در داشتن يك ديواره غير زنده و احتمالاً كلروپلاست است. در اين مطالعه، سلول هاي اپيدرمي انسان را بررسي خواهيد كرد كه با سلول هاي گياهي، تفاوت دارند ولي داراي بساري اختصاصات مشترك هستند.


 

شکل6- روش مطالعه سلول های روپوست انسان


با پيروي از راهنمايي شكل شماره6 سلول هايي را كه از لايه اپيدرمي داخل گونه تهيه كرده ايد، مطالعه كنيد. سلول ها را زير بزرگنمايي قوي پيدا كنيد و به دقت، مطالعه نماييد.


آزمايش شماره 5 : مشاهده آغازين و تغذيه آنها

وسايل و مواد لازم: خمير ترش (مخمر) - يك لام - يك لامل - يك خلال دندان - جوهر قرمز يا رنگ ايويسن - يك قطره آب از جوي خيسانده.

روش انجام آزمایش: آميب (شكل شماره7) يك جانور تك سلولي ميكروسكوپي است و نامش از يك كلمه يوناني كه به معناي «تغيير» مي باشد، گرفته شده است.


 

شکل7- ساختمان یک آمیب


از آن جا كه تغذيه آغازين بسيار جالب است،‌ براي اينكه بتوانيد بهتر ببينيد كه چگونه آنها غذا را داخل بدنشان مي كنند، برايشان غذا تهيه كنيد:

قطعه اي ، به اندازه سر سوزن، از خمير ترش جدا كنيد. ذره خمير ترش را در يك قطره آب خرد كنيد. مقدار كمي از اين مخلوط را در وسط قطره آبي كه داراي آغازين است، بگذاريد. لامل را روي قطره آب بگذاريد. سر خلال دندان را به جوهر قرمز بزنيد و قطره كوچكي از رنگ را به لبه شيشه بريزيد. رنگ قرمز جوهر، مشاهده مراحل گرفتن غذا را برايتان آسان مي كند. به شكل شماره8 توجه كنيد.


 

شکل8- مراحل فروبردن غذا توسط پاهای کاذب آمیب، به درون آن


زماني كه در آب حاصل از جوي خيس شده به آغازين نگاه مي كنيد، ممكن است گاه به گاه، جانوران بسيار بزرگتري را در حال شنا كردن در آب، ببينيد. اين ها احتمالاً «راتيفر» هستند، جانوران كوچكي كه در آبهاي نهر، درياچه، حوضچه و گودال هاي آب باران، به وفور يافت مي شوند. راتيفرها از بيش از يك سلول، تشكيل يافته اند. سعي كنيد يك راتيفر را روي لام، ثابت كنيد و سلول  هايي را كه اين جانور كوچك از آن ها تشكيل شده اند از هم تميز دهيد. براي كمك به اينكه بتوانيد راتيفر را بشناسيد، تصوير چهار نوع از آنها، در شكل شماره9 نشان داده شده است.


 

شکل9- چهار جانور میکروسکوپی بالایی راتیفر و سه جانور پایینی پروتوزآ هستند. هر دوی آنها به وفور در حوضچه های راکد آب تازه یافت می شود.


آزمايش شماره 6: روياندن و مشاهده كپك هاي نان

وسايل و مواد لازم: 4 يا 5 برش نان (نان سفيد ديده شدن كپك ها را آسان تر مي كند) يك ميكروسكوپ آزمايشگاهي - يك لام شيشه اي - يك لامل - چند قطره الكل

روش انجام آزمایش: آيا تا به حال به روي نان بيات، قطعاتي با اشكال نامنظم به رنگ سفيد، سياه يا دارچيني ديده ايد؟ اين قطعات، از گياهان كوچكي به نام كپك تشكيل شده اند كه بر روي نان، مي رويند. ديدن كپك ها در زير ميكروسكوپ، بسيار جالب و زيبا است. براي ديدن كپك ها، اول بايد آنها را به روش زير، برويانيد:

4 يا 5 قطعه نان را با آب، نمناك كنيد. قسمت نمدار اين قطعات را روي زمين بكشيد و مواظب باشيد كه نان خرد نشود. نان را در كمد يا هر جاي گرم و تاريك ديگر بگذاريد. دو روز بعد، قطعات را بررسي كنيد. احتمالاً بر روي آنها تكه هايي از ماده پنبه اي سفيدي مي بينيد كه لكه هاي سياهي دارند. اين ماده توده اي از گياه رشد كرده است به نام كپك معمولي نان.

حال براي مطالعه كپك، قطعه كوچكي از نان را بر روي صفحه ميكروسكوپتان بگذاريد. نور روشني از بالا بر روي كپك بياندازيد. دقت كنيد كه نور، مستقيماً به چشم هاي شما نتابد و جلوي ديد شما را نگيرد. از عدسي چشمي كم قدرت استفاده كنيد و كپك ها را بررسي كنيد. آنها به اندازه اي بزرگ هستند كه با ميكروسكوپ خانگي شما قابل رويت باشند. آينه را از زير صفحه شيشه اي برداريد و نور مستقيم از بالا بر روي كپك بتابانيد.

توجه كنيد كه ماده پنبه مانند، توده اي از رشته هاي درهم پيچيده شده است كه اين رشته ها را ميسيليوم مي نامند. اين زوائد نخ مانند از ماده اي زنده ساخته شده است. يكي از رشته ها را دنبال كنيد. خواهيد ديد كه به طور افقي به فاصله كمي كشيده شده و سپس به چندين رشته عمودي تقسيم شده است. در بالاي هر كدام از اين زوائد عمودي، يك دكمه سياه است. اين ها اسپورانژيا يا كيسه هاي هاگ هستند. داخل هر كدام از اين غلاف ها، تعداد زيادي هاگ وجود دارد. دير يا زود، دگمه ها خواهند تركيد. اين هاگ ها آنقدر سبك هستند كه به آساني در هوا شناور مي شوند. وقتي يك هاگ بر روي ماده اي كه بتواند از آن به عنوان غذا استفاده كند فرود مي آيد، هاگ رشد مي كند و تبديل به يك گياه كامل كپك مي شود. هاگ هايي كه از زمين گرفته شده اند بر روي نان شما تبديل به كپك شده اند.


       

شکل10                                          شکل 11  

شکل10- برشی از یک نان کپک زده زیر ذره بین 

شکل11- سمت راست: یک داروی ضد باکتری از کپک پنیسیلیوم که در تصویر نشان داده شده، گرفته می شود. سمت چپ: کپک معمولی نان (ریزوپوس نیکریکاش، اغلب بر روی نان کهنه رشد می کند.)


آزمايش شماره7: مشاهده مستقیم سلول ها به روش جوانه زدن

وسايل و مواد لازم: قطعه كوچكي از خمير ترش - يك لام - يك لامل - يك ميكروسكوپ آزمايشگاهي.

روش انجام آزمایش: در آزمايش شماره 5 هنگامي كه به آغازيان غذا مي داديد، مخلوطي از خمير ترش و آب، درست كرديد. اگر چه در ابتدا مشاهده آغازين برايتان جالب بود، با اين حال ممكن است به سلول هاي خمير ترش هم كه شكل هاي جالبي دارند، توجه كرده باشيد بنابراين، بهتر است باز هم خمير ترش را بيشتر مشاهده نماييد.

ذره اي از خمير ترش را در يك قطره آب بر روي لام ميكروسكوپي حل كنيد.

لامل را بر روي مخلوط قرار دهيد. آينه ميكروسكوپ را با دست طوري تنظيم كنيد كه نور را كم كند ( اين عمل را در ميكروسكوپ هايي كه منبع نور آنها لامپ مي باشد، با ديافراگم انجام مي دهند) و با دقت بر روي خمير ترش ميزان كنيد. دو چيز كه احتمالاً نظر شما را زود جلب مي كنند، يكي اين است كه به نظر مي رسد بعضي سلول هاي خمير ترش، برآمدگي هايي دارند كه از آنها بيرون زده اند و ديگر اينكه سلول هاي خمير ترش به صورت زنجير به نظر مي رسند. اين دو حقيقت، ارتباط نزديك با يكديگر دارند. سلول هاي خمير ترش هم مانند بقيه سلول ها از راه تقسيم سلولي توليد مثل مي كنند ولي به جاي اينكه از وسط به دو قسمت تقسيم شوند، يك جوانه مي زنند اين جوانه همان بر آمدگي است كه مي توانيد آن را چسبيده به بعضي از سلول ها ببينيد. درست مثل ديگر اقسام تقسيم سلولي هسته نصف مي شود يك قسمت از هسته به داخل جوانه منتقل مي شود و قسمت ديگر، در سلول زاينده مي ماند. جوانه در آغاز كوچك است ولي به زودي رشد كرده و به اندازه همان سلولي مي شود كه از آن، جوانه زده بود.


 

شکل12- سلول های خمیرترش از طریق جوانه زدن تولیدمثل می کنند.


آزمايش شماره 8: مشاهده تقسيم ميتوز در سلول هاي انتهاي ريشه پياز

وسايل و مواد لازم: يك عدد لام - يك عدد لامل - يك ميكروسكوپ آزمايشگاهي - يك عدد پياز - اسيد كلريدريك نرمال - چراغ گاز آزمايشگاهي- كاغذ صافي يا دستمال كاغذي - محلول آبكي آبي تولوئيدن 5/0%

توضیحات: ريشه پياز يكي از موادي است كه بيشترين استفاده را براي مطالعه ميتوز داشته است، به جهت اينكه به مقدار زياد در دسترس مي باشد و تهيه سلول هاي در حال تقسيم از آن،‌آسان است. كروموزوم ها نسبتاً بزرگ هستند و تعداد آنها معدود است، بنابراين مطالعه آنها آسان تر از سلول هاي بساري از موجودات ديگر است. نواحي در حال تقسيم سريع در انتهاي ريشه وجود دارد. بنابراين شانس زيادي هست كه در چنين بافتي بتوان تمام مراحل ميتوز را مشخص كرد. اگر چه پديده تقسيم سلولي، مداوم مي باشد و يك حدود نظم تدريجي بين وهله هاي مختلف وجود دارد، ‌ولي مي توان چندين مرحله نسبتاً مشخص در آن، تميز داد. اين مراحل به ترتيب عبارتند از: پروفاز، متافاز، آنافاز و تلوفاز (شكل شماره13) 


 

شکل13- تصویر مراحل میتوتیک در انتهای ریشه پیاز


روش انجام آزمایش: يك لام آماده انتهاي ريشه پياز بگيريد. لام را روي يك ورقه كاغذ سفيد نگهداريد و به يك سري خطوط تيره روي آن توجه كنيد. هر خط، يك برش طولي بسيار نازك از انتهاي ريشه پياز است. لام را روي صفحه ميكروسكوپ بگذاريد و يكي از برش ها را زير بزرگنمايي ضعيف قرار بدهيد. معمولاً زير بزرگنمايي ضعيف مي توان معين كرد كه يك برش، مراحل ميتوتيك را خوب نشان مي دهد يا خير؟ چون برش ها خيلي نازك هستند، همه آنها براي مطالعه، مناسب و يك جور نيستند. بعد از مطالعه ابتدايي با بزرگنمايي ضعيف، بزرگنمايي قوي را بگردانيد (خيلي دقت كنيد كه لام نشكند).نظمي را كه مطابق آن مراحل مختلف طي مي شوند در نظر داشته باشيد ولي سعي نكنيد كه در همين نظم خاص آنها را پيدا كنيد. به اين ترتيب كه اگر اتفاقاً يك آنافاز اول پيدا كرديد، قبل از اينكه دنبال مرحله ديگري برويد، آن را مطالعه كنيد. اين امكان هست كه اكثر سلول ها در مرحله انترفاز باشند. بيشترين تعداد بعدي، در پروفاز خواهند بود و فقط تعداد اندكي سلول در متافاز، آنافاز و تلوفاز ديده خواهند شد. دليل اين امر اين است كه اين سلول ها در انترفاز و پروفاز، بيشتر از مراحل ديگر باقي مي مانند.


 

شکل14-  روش مطالعه کروموزوم های انتهای ریشه


روش مطالعه كروموزوم هاي انتهاي ريشه پياز:

كروموزوم هاي سلول هاي زنده انتهاي ريشه پياز را با روش زير مي توان به دست آورد:

1- يك ريشه پياز كه طبق شكل 14(الف) تهيه نموده ايد (ريشه هاي 3 تا 4 سانتي متري را) انتخاب كنيد.

2- يك قطعه 2 تا 3 ميلي متري از انتهاي ريشه ببريد و آن را روي لام شيشه اي تميز بگذاريد و روي آن را با چند قطره اسيد كلريدريك يك نرمال بپوشانيد و به ملايمت روي شعله به مدت يك دقيقه گرم كنيد (دقت شود اسيد نجوشد)

3- اسيد كلريدريك را به كمك كاغذ صافي يا دستمال كاغذي، خشك كنيد. بعد ريشه را با چند قطره محلول آبكي آبي تولوئيدن 5/0% بپوشانيد و به ملايمت به مدت يك دقيقه گرم كنيد (بدون اينكه بجوشد)

4- رنگ هاي اضافي را خشك كنيد، ‌سپس يك قطره آبي تولوئيدن تازه به آن اضافه كنيد. يك لامل روي آن بگذاريد. سپس يك قطعه كوچك دستمال كاغذي روي لامل بگذاريد و با انگشت شست فشار بدهيد.

5- لام تهيه شده خود را با ميكروسكوپ مطالعه كنيد و سلول هايي كه مراحل مختلف فعاليت ميتوتيك را نشان مي دهند، پيدا كنيد.(به شكل شماره14 توجه نماييد)


 

منبع: میکروسکوپ، ترجمه و تالیف: آبتین شاکری (ناشر شرکت توسعه کتابخانه های ایران/ چاپ اول بهار سال 1379)

مرجع:

Basic Medical Microbiology نوشته: رابرت بويد و برايان هورل

- رئوس مباحث آزمايشگاهي در بيولوژي، نوشته : دكتر طاهره مدرس زاده رحماني

- مباني زيست شناسي سلولي و مولكولي، نوشته : دوروبرتيس  

- بياييد آزمايش كنيم، نوشته : مارتين ل - كين

- روش هاي عملي در ميكروبيولوژي عمومي و كاربرد آن در علوم پزشكي، نوشته : دكتر حسن اوحدي نيا

- تهيه مواد و كارافزارهاي آموزشي، نوشته : محمد مهدي هراتي

- فرهنگنامه جهان دانش، نوشته: محمد نژاد

- به من بگو چرا؟، نوشته : آركدي لئوكوم

- زيست شناسي سال اول دبيرستان (نظام قديم)

- فيزيك سال اول دبيرستان (نظام جديد)

- مجله تكنولوژي آموزشي - گام هاي اميد بخش - فاطمه شهرزادي


حمایت از سایت

هدف از راه اندازی این سایت بالا بردن سطح آگاهی و اطلاعات علمی و عمومی و همچنین ارائه مطالب جامع و کامل در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، نجوم و ... به شما عزیزان می باشد. از آنجایی که اداره و پایداری سایت ملزم به پرداخت هزینه می باشد بنابراین احتیاج به پشتیبانی و حمایت شما داریم. در صورت تمایل از "اینجا" به تلسمیک کمک کنید.
با تشکر فراوان - مدیریت پایگاه علمی فرهنگی تلسمیک

تبلیغات

تبلیغات

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه می شود:

درباره این مطلب (1) نظر ارسال شده است. شما هم نظری ارسال کنید:
sahand نظر خود را در مورد اين مطلب چنين بيان کرده است: 11:20 ,9 تیر 1391
علاقه دارم تا با یک سری از علوم شاخه زیست شناسی اطلاعاتی فراتر از کتب درسی و همراه با آزمایش های عملی به دست بیاورم.

Telesmic: ان شاءالله اگر فرصتی بود و وقت کردیم در طول کاملتر کردن تلسمیک مطالبی از این دست نیز قرار خواهیم داد. ولی میتونید به سایت مهندسی پزشکی و آزمایشگاهی برای فهمیدن طریقه کار دستگاه ها سر بزنید و یه سری هم به سایت نیچر بزنید. آدرسش رو در پیوندها قرار دادیم. در ضمن سایت مجله رشد وابسته به آموزش و پرورش هم خیلی پر مفید هست.

نام شما:
رايانامه*:
تارنما:
کد تاييد*:
ارسال نظر به صورت خصوصي - نظرات خصوصي نمايش داده نخواهند شد.

به چند نکته در ارسال نظر توجه کنيد:
لطفاً نظرات غير مرتبط با اين مطلب را اينجا ارسال نکنيد.
رايانامه شما منتشر نخواهد شد.
برای مشاهده تارنما نظردهنده روی نام کلیک کنید.
نظرات شما پس از تاييد مديريت نمايش داده خواهد شد.

تبلیغات